COVID-19: Neodôvodnená stigmatizácia neočkovaných

V USA a Nemecku používali vysokopostavení predstavitelia termín nezaočkovaná pandémia, čo naznačuje, že zaočkovaní ľudia nemajú žiadnu súvislosť s epidemiológiou COVID-19. Použitie tejto frázy úradníkmi mohlo povzbudiť jedného vedca, aby tvrdil, že „neočkovaní ľudia ohrozujú očkovanie proti COVID-19“.

Ako neočkovaní ľudia ohrozujú očkovanie proti COVID-19: Darwinovská perspektíva.