Činnosti v oblasti spoločenskej zodpovednosti sa zamerali na problémy, ktoré predstavil COVID

Viac spoločností podáva správy o svojich aktivitách v oblasti CSR.

Vďaka pandémii Covid-19 spoločnosti odvrátili pozornosť od tradičných aktivít v oblasti spoločenskej zodpovednosti firiem (CSR) a začali investovať do vecí ako profesionálna pomoc, aby pomohli zamestnancom zvládnuť starostlivosť o chorých členov rodiny, diaľkové vzdelávanie a únavu prostredníctvom videokonferencií.

Slovenský divák hovoril s Michelom Keishom, výkonným riaditeľom Nadácie Pontes, o dopadoch epidémie na správy o CSR a CSR na Slovensku, ako aj o plánoch Pontes na tento rok.

Slovak Spectator (TSS): Na základe najnovšieho prieskumu KPMG Sustainability Report 2020 sa Slovensko umiestnilo na 39. mieste z 52 krajín. Čo to znamená pre krajinu?

Michel Keisha (MK): To ukazuje, že podniková transparentnosť pri podávaní správ o SZP nie je taká vysoká ako v iných krajinách. Na druhej strane sa Slovensko umiestnilo na prvom mieste medzi tromi krajinami s najvyšším nárastom správ o spoločenskej zodpovednosti v porovnaní s predchádzajúcim prieskumom. To naznačuje dobrý trend. V spoločnosti Pontis vidíme, že počet spoločností hlásiacich sa k svojim aktivitám v oblasti SZP rastie. Ich podiel odhadujeme na zhruba 10 percent.

TSS: Ako hodnotíte dopady sociálnej zodpovednosti firiem?

MK: Závisí to od partnerov a zainteresovaných strán. V prípade zamestnancov to môže byť prieskum zameraný na rast ich angažovanosti alebo lojality, pretože SZP nie je len o tom, čo spoločnosť daruje, ale aj o tom, čo môže zarobiť. Keď so zamestnancami zaobchádza férovo, majú tendenciu byť lojálnejší, majú sa lepšie a prichádzajú s nápadmi, ako zlepšiť podnikanie. Dopady na životné prostredie je možné merať znížením skleníkových plynov a odpadu. Ďalším aspektom je, či spoločnosť uplatňuje princípy obehového hospodárstva alebo či pri výrobe používa recyklované materiály.

TSS: Aká je úloha mimovládneho sektora a aktivít sociálnej zodpovednosti podnikov počas pandémie?

READ  HUMBL® oznamuje spustenie mobilnej aplikácie HUMBL Pay

4. apríla 2021 o 8:58 | Jana Liptáková

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *