Cieľom nového projektu je zabezpečiť geotermálne vykurovanie v Košiciach

Košice, Slovensko (Zdroj: Flickr / Jordi Massagi, Creative Commons)

Miestna spoločnosť Geotherm Košice plánuje novú snahu priniesť geotermálne vykurovanie do Košíc.

Miestna spravodajská správa o nových ambíciách priniesť geotermálne vykurovanie do mesta Košice na Slovensku. Plány predpokladajú zásobovanie mesta geotermálnym teplom z košickej teplárne (TEKO) v roku 2026.

„Sme presvedčení, že košický projekt Geoterm je realistický a životaschopný. Úzko súvisí so strategickým rozhodnutím o zatvorení košickej uhoľnej prevádzky a v tejto súvislosti pripisujeme projektu veľký význam. Našou ambíciou je začať poskytovať prvé geotermálne teplo, a teda nulové emisie, v roku 2026, “povedal Milan Haban, generálny riaditeľ spoločnosti TEKO.

Geotermálna oblasť ležiaca v blízkosti provinčného mesta Dorkov je jednou z najlepších na Slovensku. V rokoch 1998 a 1999 tam boli vyvŕtané tri prieskumné vrty. Predtým sme informovali o potenciálnych a predchádzajúcich plánoch geotermálneho rozvoja v Košiciach.

Teplota vody v hĺbke asi 3000 metrov dosahuje v ústí studní 135 ° C. Doteraz však tento zdroj zostal nevyužitý. Geoterm Košice je vlastníkom prieskumného územia a vlastníkom geotermálnych vrtov.

Habán potvrdil, že TEKO má s touto spoločnosťou podpísaný dokument, v ktorom sú uvedené hlavné parametre a technické parametre projektu.

“K realizácii sme neboli bližšie ako ambiciózni. Chcel by som však zdôrazniť, že napriek nášmu odhodlaniu a veľkej podpore zo strany košického ministerstva hospodárstva a samosprávy bude implementácia podmienená získaním nenávratných finančných zdrojov. Na moment uzavretia otázky financovania, ”povedal generálny riaditeľ. Chceme byť pripravení konať.“

Košická tepláreň dojednáva vykurovanie mesta z geotermálneho zdroja. Najväčším akcionárom spoločnosti Geoterm Košice so zhruba 96-percentným podielom je spoločnosť SPP Infrastructure, ktorú vlastní slovenský plynárenský priemysel (SPP) a energetická skupina EPH.

“Skutočne počítame s tým, že prvá kosšická geotermálna energia by mala nastať v roku 2026. Samozrejme, želali by sme si, aby tento dátum bol skôr. Geoterm Kosšice očakáva, že do tej doby vyvŕtajú v regióne Durkov ďalšie tri hlboké vrty,” povedal Gabriel Pivo, poradca rady SPP Infraštruktúra.

READ  Summit Nagal z turnaja ATP 250 Sardegna Open

Samotné TEKO v súčasnej dobe študuje detaily pôvodných projektov na výstavbu teplovodu dlhého zhruba 20 km od závodu výmenníka tepla v geotermálnych vrtoch.

Zástupcovia spoločnosti Geotherm Košice začali aj rokovania o financovaní podpory z európskych fondov. Osobitným úsilím je získať podporu z fondu Equitable Transformation Fund, ktorý by pomohol environmentálne zaťaženým regiónom pri prechode na klimaticky neutrálne hospodárstvo, “dodal Beer.

Investícia si vyžiada desiatky miliónov eur.

Podľa Geotherm Košice, využiteľné množstvo geotermálnej energie v regióne Dorkov predstavuje maximálny tepelný výkon 35 megawattov. Práca týchto podzemných kolektorov sa v súčasnosti odhaduje na najmenej 40 rokov. V prípade potreby zvýšenia spotreby tepla v meste bude tepláreň dodávať energiu prostredníctvom vlastných jednotiek na zemný plyn.

Ministerstvo hospodárstva (MH) SR deklaruje, že má záujem na maximálnom možnom využití geotermálnej energie a hľadá možnosti, ako podporiť košický projekt z fondov EÚ.

Projekt podporuje aj košický primátor Jaroslav Polášek (nezávislý) pod podmienkou, že hlavnou výhodou pre obyvateľov budú environmentálne horúčavy.

“Súčasne,” povedal v minulosti, “v blízkosti môžu byť zriadené ďalšie prevádzky spoločnosti súvisiace s týmto zdrojom tepla, čím sa vytvoria nové pracovné miesta.”

Zdroj: Korzár Košice

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *