bne IntelliNews – Slovenská inflácia dosiahla v máji 22-ročné maximum

Štatistický úrad SR informoval, že slovenská inflácia dosiahla najvyššiu úroveň za posledných 22 rokov, pričom medziročný rast spotrebiteľských cien dosiahol v máji 12,6 % a rastie už 16. mesiac po sebe. Medzimesačný rast spotrebiteľských cien bol v máji 1,6 %.

Ceny potravín v máji vzrástli o 16,6% r/r, nasledovali ceny domov a energií o 15,6% r/r v máji. CPI zaznamenal v máji ročný rast o 12,5 % pre pracujúce rodiny, 13,5 % pre rodiny na dôchodku a 12,7 % pre rodiny s nízkymi príjmami.

Vo štvrtom štvrťroku 2022 sa miera inflácie v porovnaní s prvými štyrmi mesiacmi roku 2021 zvýšila na 10,4 %.

Census Bureau zverejnil aj čísla o vývoji aprílových miezd, tie však nedokázali držať krok s tempom inflácie a reálny pokles zaznamenali v siedmich sledovaných odvetviach. Štatistici uviedli: „Nominálne mesačné mzdy rástli v apríli medziročne vo všetkých sledovaných odvetviach, ale oveľa pomalšie ako inflácia. Dynamicky rástli v bývaní, takmer o tretinu.“

V porovnaní s údajmi z apríla 2021 bol najvyšší rast miezd zaznamenaný v sektore ubytovania, kde medziročne vzrástli o 29,7 % na 908 eur, nasledovali činnosti reštaurácií a pohostinstiev o 13,1 % na 630 eur a stavebníctvo o 11,9 % na 896 €. Predaje a opravy áut vzrástli o 11,6 % na 1 229 € a v maloobchode o 11,3 % na 944 €. Naopak, najnižší rast nominálnych miezd bol zaznamenaný v sektore IKT s nárastom o 4 % na 2 276 €. Odvetvie zaznamenalo medziročný nárast miezd o 7 %.

Ak sa vezme do úvahy inflácia, reálne mzdy vzrástli len v troch z 10 sledovaných odvetví, väčšinou v sektore bývania, až o 16 %. Reálne mzdy výrazne klesli v sektore IKT o 7 %, vo vybraných trhových službách o 5,7 % a v doprave a skladovaní o 5,5 %.

READ  Spoločnosť GALA vydáva najnovšieho globálneho sprievodcu zákonmi týkajúcimi sa prepadového marketingu

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.